El Racó TIC d'Oló

C. Barcelona, s/n 08273 Santa Maria d'Oló
Tel: 93 838 50 39
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Sergi Martínez Bach és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.