Casal de Cultura

C. Major, 36 25100 Almacelles
Tel: 973 74 23 45
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
dina15 és la persona responsable / dinamitzadora.