Biblioteca Municipal de Lloret de Mar

Plaça de Mossèn Pere Torrent, 1 17310 Lloret de Mar
Tel: 972 34 90 55
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Erminia Marco és la persona responsable / dinamitzadora.