Mensaje de advertencia

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Posposada la sessió informativa sobre LEGO

Publicado el 14/10/2013
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inicio
Fotograma del vídeo sobre la First Lego League
Fotograma del vídeo sobre la First Lego League

La sessió informativa sobre robòtica i la First Lego League programada per al 16 d'octubre es posposa, per tal de poder-la oferir més endavant adaptada a les necessitats dels dinamitzadors/ores.

La cita del 16 d'octubre queda cancel·lada i la jornada es realitzarà més endavant (data encara per confirmar). L'objectiu és adaptar la sessió a les necessitats dels dinamitzadors i dinamitzadores i fer-la més pràctica.

La sessió, organitzada per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la Fundació Scientia, pretén apropar la robòtica i la competició Firdst Lego League als dinamitzadors/ores de la nostra xarxa.

La First Lego League s'adreça a joves de 10 a 16 anys i té per objectiu promoure vocacions científiques i tecnològiques a través de l'estimulació de les habilitats i competències. Els/les joves dissenyen, construeixen i programen un robot, tot aplicant conceptes de ciència i tecnologia del món real, i desenvolupen habilitats de treball en equip, emprenedoria, innovació i creativitat.