Mensaje de advertencia

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Informes i Estadístiques

Publicado el 16/09/2006
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inicio
text:

 Conjunt d'indicadors conjunturals per tal de mesurar el procés d'adopció de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a Catalunya amb l'objectiu d'homogeneïtzar i difondre el sistema d'indicadors "quantitatius" en línia amb eEurope, permetent una comparativa amb d'altres pasïsos i regions i detectar tendències que permetin als agents decisoris, tant de l'àmbit públic com privat en matèria de TIC, actura amb visió de futur

Indicadors TIC a la població

 

Indicadors d'ús, indicadors d'equipament TIC al territori, indicadors d'equipament TIC a la llar i barreres a lús d'Internet.

http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=2685&sub1=7&sub2=1&sub3=1

Indicadors TIC a l'empresa
 

Indicadors d'equipaments TIC a les empreses, indicadors d'ús i Internet i Seguretat

http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=2686&sub1=7&sub2=1&sub3=2

Indicadors TIC a l'Administració local
 

Impacte i barreres de la digitalització als ajuntaments, dades clau, serveis en línia, equipament TIC als ajuntaments, TIC al territori, comparativa europea de l'administració electrònica

http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=2687&sub1=7&sub2=1&sub3=3

PUBLICACIONS I ESTADÍSTIQUES: Les dades es publiquen en estudis regulars sobre l'adopció de les TIC a la llar, a l'empresa i als negocis, la implantació de les estructures tecnològiques, l'adopció de les TIC a les administracions locals i regionals, implantació de les TIC a l'ensenyament i a la sanitat.

Estadístiques publicades des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació:

Any 2006
  http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=3865&sub1=7&sub2=4&sub3=1
Anys anteriors
  http://www10.gencat.net/dursi/ca/si/observatori/estadistiques.htm
Estudis i informes: Empreses
  http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=3928&sub1=7&sub2=3&sub3=2
Estudis i informes: Llars
 

http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=3929&sub1=7&sub2=3&sub3=2

Estudis i informes: Educació i formació
  http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=4085&sub1=7&sub2=3&sub3=2
Estudis i informes: Administració electrònica
  http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=3930&sub1=7&sub2=3&sub3=2
Estudis i informes: Cobertura de xarxes
  http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=3&idcat=3931&sub1=7&sub2=3&sub3=2
     

FONTS ESTADÍSTIQUES: Recull de fonts estadístiques que estudien l'evolució de les TIC i la Societat de la Informació en l'àmbit català, estatal i europeu.

IDESCAT: societat de la Informació
  http://www.idescat.net/cat/societat/socinfo.html
L'Institut d'Estadística de Catalunya és l'organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és la gestió del Sistema estadístic de Catalunya mitjançant la planificació, la coordinació, la normalització de l'activitat estadística i la prestació d'assistència tècnica estadística. L'Idescat produeix estadístiques oficials de caràcter econòmic, demogràfic i social.
INE (Institut Nacional d'Estadística): noves tecnologies de la informació i la comunicació
 

http://www.ine.es/inebase/menu5_cie.htm#20

L'INE és l'organisme oficial d'Espanya encarregat de la coordinació general dels serveis estadístics de l'Administració General de l'Estat i la vigilància, control i supervisió dels procediments tècnics dels mateixos. A www.ine.es estan disponibles per a la seva consulta totes les dades estadístiques procedents dels últims censos, estadístiques i investigacions basades en enquestes, elaborats per l'INE. També trobaràs gran quantitat d'informació procedent d'altres fonts espanyoles i internacionals.

Projecte REGIONAL-IST
 

http://www10.gencat.net/dursi/ca/si/observatori/regional-ist.htm

Aquest projecte és una plataforma d'anàlisi comparativa d'eGovernment i eBusiness entre les 5 regions que participen al projecte: Catalunya, Baden Württemberg, Hongria, Piamonte i Portugal.
El projecte mesura la implantació i ús de les TIC en les administracions i en els negocis mitjançant:

- Canal regular d'intercanvi de dades entre Observatoris.

-Definició d'un conjunt comú d'indicadors consistents en eEurope i desenvolupament regional.

- Plataforma tecnològica i estadística comuna que permeti la captació de dades homogènies i la seva publicació interactiva a la web.

 

Red.es Observatorio
 

http://observatorio.red.es/estudios/index.html

L'Observatori de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit a l'entitat pública empresarial Red.es.

L'Observatori s'estructura en 5 àrees d'estudi: ciutadania i llars, sector TIC, empreses i innovació, assessoria a administracions públiques, i gestió i comunicació.

EUROSTAT
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

És l'oficina estadística de la Comissió Europea que produeix dades sobre la Unió Europea i promou l'harmonització dels mètodes estadístics dels Estats membres.

Fundación France Telecom España: eEspaña
 

http://www.fundacionauna.com/areas/25_publicaciones/publi_00.asp

La Fundació France telecom España, posa a disposició dels internautes els seus estudis realitzats en matèria de la Societat de la Informació i les TIC entre els quals destaca l'informe anual “El Desenvolupament de la Societat de la Informació ” sobre l'ús de les TIC i Internet pels ciutadans, les empreses i les administracions a Espanya, elaborat per la Fundación France Telecom España