Punt TIC - Biblioteca Municipal d'Alfarràs

Av. Catalunya, 16 25120
Tel: 973 76 00 07
dina12 és la persona responsable / dinamitzadora.