Punt TIC - Biblioteca Josep Bellet i Falcò

C/ Bonaire, s/n 25154 Castelldans
Tel: 973 12 03 39
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.