Warning message

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Subvencions per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial (economia social) i sectorial

Posted on 04/06/2008
icona de so
Escolta l'article
veu dona | home
Subvencions per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial (economia social) i sectorial
Subvencions per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial (economia social) i sectorial

Subvencions destinades al finançament dels plans de formació d'oferta, destinats a treballadors prioritàriament ocupats i promoguts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Data de publicació: 17/05/08. Termini: 1 mes des de la data de publicació.

 Organisme: Generalitat de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

Objecte: Finançament de plans de formació adreçats majoritàriament a treballadors ocupats.

 1. Plans de formació intersectorials.

  1. Plans de formació adreçats a l'adquisició de competències transversals per a diversos sectors d'activitat econòmica o competències específiques d'un sector per al reciclatge i requalificació dels treballadors.

  2. Plans de formació intersectorials adreçats a col·lectius de treballadors i socis de l'economia social.

 2. Plans de formació sectorials: accions formatives adreçades als treballadors d'un sector concret. També es podran adreçar als reciclatge i requalificació de treballadors procedents de sectors en crisi.

 

Beneficiaris:

 1. Plans de formació intersectorials:

  1. Organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya.

  2. Confederacions i federacions de cooperatives i/o societats laborals amb suficient implantació a Catalunya.

  3. Les agrupacions esmentades amb entitats vinculades a aquestes (sempre que tinguin entre els seus fins el desenvolupament d'activitats formatives).

 1. Plans de formació sectorial:

  1. Organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives del sector a Catalunya.

  2. Organitzacions empresarials i sindicals definides als apartats 2 i 3 de l'art. 24 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març.

  3. Entitats associades del beneficiari que es comprometi a executar totalment o parcialment l'activitat que fomenta la concessió.

  4. Les organitzacions esmentades al punt 2.1. amb entitats vinculades a aquestes (sempre que tinguin entre els seus fins el desenvolupament d'activitats formatives).

Continguts: Els plans de formació han de tenir com a objectiu millorar les competències i qualificacions com l'actualització i especialització professional dels treballadors/es. Pel que fa als plans de formació sectorial, s'ha de consultar el repertori a la web del Consorci per a la Formació Contínua a Catalunya.

Data de publicació al DOGC: 27 de maig de 2008.

Termini de presentació de sol·licituds: Un mes des de la publicació de la Resolució.

Més informació:

Etiquetes: