Warning message

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ajuts a corporacions locals per renovar o crear Punt TIC

Posted on 25/05/2010
icona de so
Escolta l'article
veu dona | home
Logotip Governacio
Logotip Governacio

Avui, 25 de maig de 2010, s'han publicat al DOCG les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajuts a corporacions locals per tal que renovin o creïn nous Punt TIC.

El Departament de Governació, amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació com a òrgan competent obren la convocatòria per tal de concedir ajuts en espècie a ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis, mancomunitats i entitats que en depenguin, per a la renovació dels punts amb equipament subministrat per la Generalitat de Catalunya durant l'any 2004 o amb anterioritat.

 

Pel que fa a la creació de nous punts, caldrà que se situïn en municipis de menys de 25.000 habitants que no tingui un equipament similar, o que aquest sigui insuficient per atendre les necessitats de la població. L'objectiu d'aquesta convocatòria és la millora dels equips dels Punt TIC amb maquinari obsolet, així com l'aposta pel programari lliure i l'extensió de la Xarxa Punt TIC al territori, de manera que s'afavoreixi l'accés de la ciutadania a les noves tecnologies.

Les sol·licituds s'han de trametre per la plataforma EACAT, fins el 25 de juny de 2010 inclòs.

Per a més informació

 

Attachments: