Missatge d'avís

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Joventut en acció 2010

Publicat el 10/02/2010
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inici

L'Institut de la Joventut convoca la concessió d'ajudes finançades per la Comissió Europea emmarcada al programa d'acció comunitària “Joventut en Acció”. Termini: diversos.

Organismes: Comissió EuropeaMinisteri d'Igualtat.

Objectius: concessió d'ajuts plurianuals pel 2010 per al programa “Joventut en acció”. Al objectius generals d'aquest programa són:

 • Promoure la ciutadana activa entre joves, especialment l'europea.
 • Potenciar al solidaritat i promoure la tolerància.
 • Afavorir l'enteniment mutu entre joves.
 • Contribuir a millorar la qualitat dels sistemes de recolzament a les activitats de joves i reforçar la capacitat de les organitzacions de la societat civil en l'àmbit de la joventut.
 • Afavorir la cooperació europea en l'àmbit de la joventut.

Beneficiaris i requisits: entitats i organitzacions de caràcter no governamental i persones físiques representants d'un grup de joves no associats.

 • Definició de persones jurídiques.
  • Organitzacions sense ànim de lucre i associacions legalment establertes.
  • Organisme públics a nivell local, regional o nacional, implicats en el treball juvenil.
  • Grups de joves. En aquest cas un dels/les joves ha d'assumir la responsabilitat de presentar la sol·licitud i signar la declaració.
 • Requisits per a persones jurídiques:
  • Degudament inscrites al corresponent registre.
  • Haver justificat satisfactòriament anteriors subvencionin rebudes del Ministeri.
  • Disposar d'estructura i capacitat suficient per a garantir el compliment dels objectius del programa d'acció comunitària corresponent.
 • Requisits comuns a persones físiques i jurídiques:
  • Complir requisits i obligacions de:
  • Programa “Joventut en acció”: Decisió 1719/2006/CE, Ordre IGD/3645/2009, de 29 de desembre; Guia del Programa i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament.
  • Art. 13,apartats 2 y 3 de la Llei General de Subvencions.
  • Residir o estar legalment constituït a Espanya.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

Accions: cada acció té una quantia total de finançament que varia segons la Comunitat Autònoma, i cada acció té una prioritat anual diferent.

 • Acció 1.1. Intercanvis juvenils.
 • Acció 1.2. Iniciatives juvenils.
 • Acció 1.3. Projectes de democràcia participativa.
 • Acció 2.1. Servei Voluntari Europeu.
 • Acció 3.1. Cooperació amb Països Veïns.
 • Acció 4.3. Formació i Projectes en Xarxa.
 • Acció 5.1. Trobades entre joves i responsables de polítiques de joventut.

Prioritats permanents:

 • Participació dels/les joves.
 • Diversitat cultural.
 • Ciutadania europea.
 • Inclusió de joves amb menys oportunitats.

Data de publicació al BOE: 15 de gener de 2010.

Terminis de presentació de sol·licituds:

 Més informació:

 • Convocatòria.
 • Web del Ministeri del Programa “Joventut en acció”.
 • Web de la Comissió Europea del Programa “Joventut en acció”.