Missatge d'avís

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ajuts per a la realització d’accions per al desenvolupament de la Societat de la Informació, al marc del Plan Avanza.

Publicat el 11/09/2006
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inici

Aquesta convocatòria del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, té per objecte la concessió d’ajuts a projectes i actuacions que facilitin l’accés dels ciutadans en general a les noves tecnologies, aconseguint així la seva integració social i evitant l’exclusió digital.

Els ajuts s’orienten, en particular, a:

- Persones amb discapacitat i gent gran.
- Impuls de la igualtat de gènere.

 

El Plan Avanza s'orienta a aconseguir l'ús correcte de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) per a contribuir a l'èxit de la competitivitat i la productivitat, la promoció de la igualtat social i regional i la millora del benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.

Ambdós ajuts es dirigeixen als mateixos beneficiaris, entitats de Dret públic o privat, que reuneixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes.
  • Sense ànim de lucre.
  • Estar al corrent en l’acompliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • Acreditar que disposa de l’estructura i capacitat per a portar a terme les activitats que determini la concessió de l’ajut.
  • No trobar-se a cap de les circumstàncies recollides a l’article 13 de la Ley38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

 

Característiques:

  • Els ajuts que es concedeixin revesteixen la modalitat de subvenció.
  • Podran sol·licitar ajuts per a projectes i accions que es portin a terme al període 2006-2007, sempre que una part del projecte ja es realitzi al 2006.
  • El règim de concesió es el de concurrència competitiva.
 
 Modalitat de projecte/actuació:
 

 
 

- Projecte o actuació individual.

 

- Projecte o actuació en cooperació.

Etiquetes:

Et pot interessat també

Logotip del Plan Avanza
Publicat el 01/04/2011
0
Plan avanza2
Publicat el 20/07/2009
0
Subvencions Plan Avanza
Publicat el 27/03/2008
0