Missatge d'avís

The service having id "_mobile_whatsapp" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2015

Publicat el 02/09/2015
icona de so
Escolta l'article
veu dona | Inici
logo Certamen Nacional de Joves Emprenedors
logo Certamen Nacional de Joves Emprenedors

INJUVE concova un certamen per premiar iniciatives emprenedores de joves de fins a 35 anys. Els deu primers seleccionats rebran una ajuda econòmica de 25.000 euros.

La convocatòria del Certamen Nacional de Joves emprenedors 2015 té la missió de donar suport els joves que lideren projectes innovadors, d'empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un, amb independència del sector en el que es promoguin.

L'ajuda econòmica que es concedirà als 10 primers seleccionats és de 25.000 euros.

El Certamen va dirigit a joves que no superin els 35 anys, en la data límit de presentació de la sol·licitut, de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya. S'hi poden presentar tant persones físiques com jurídiques, essent en aquest darrer cas el representant legal que presenti la sol·licitut qui ha de complir el requisit de l'edat, això com que el capital social de l'empresa ha de ser majoritàriament (51%) de joves que no superin aquesta edat.

La data límit de presentació és el 14 de setembre.

Al web de l'INJUVE trobareu la documentació que s'ha d'omplir per poder participar en aquesta convocatòria.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment:

  • Al Registre General de l'Institut de Juventut (C/ José Ortega y Gasset, 71-28006 Madrid)
  • Als Registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local
  • A les oficines de correus
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'extranger.

També es poden presentar solicituds  a través del "Registro electrónico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad"  pel que és necessari diposar de certificat digital.

Podeu obtenir més informació a: