atur juvenil

Plana web del Pla de Garantia Juvenil
Publicat el 12/09/2014
0
La Generalitat de Catalunya posa en marxa el Pla europeu de Garantia Juvenil, que preveu beneficiar al voltant de 300.000 joves catalans d’entre 16 i menys de 25 anys.
Subscriure a atur juvenil