Telehostoles. Biblioteca Maria de Jonquers

Carrer Reverendo Ramon Costa, 1 17172 Planes d'Hostoles, les
Tel: 972448032
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Laia Juez és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

8 ordinadors disponibles.