Telehostoles. Biblioteca Maria de Jonquers

Carrer Joan Vidal, 12 17172 Planes d'Hostoles, les
Tel: 972448032
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Laia Juez és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

8 ordinadors disponibles.