Telecentre del Solsonès

C. Pujada del Seminari, s/n 25280 Solsona
Tel: 973 48 17 52
Fax: 973481392
Aquest Punt TIC és un Teletreball
dina5051 és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic