Punt TIC - Biblioteca Sant Agustí

C/ Lluís de Sabater, 10-14 25700 Seu d'Urgell, la
Tel: 973 36 06 66
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina140 és la persona responsable / dinamitzadora.