Punt TIC - Biblioteca Pere de Montcada

Pg. de la Clotada, 23-25 43560 Sénia, la
Tel: 977 09 94 24
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Ahinoa Martinez és la persona responsable / dinamitzadora.