Punt TIC - Biblioteca Municipal - Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila

C/ Antoni Gaudí, 1 43747 Benissanet
Tel: 977 40 79 15
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Rosa Martínez Gómez és la persona responsable / dinamitzadora.