Punt TIC - Biblioteca Montserrat Roig

Pl. Montserrat Roig, 1-3 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 685 01 86
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina237 és la persona responsable / dinamitzadora.