Punt TIC - Biblioteca La Cooperativa de Sant Antoni de Calonge

Plaça Concórdia, s/n 17252 Calonge
Tel: 972 60 94 08
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Verònica Pérez Salvà és la persona responsable / dinamitzadora.