Punt TIC - Biblioteca Josep Pont i Gol

C/ Sant Josep, 1 25243 Palau d'Anglesola, el
Tel: 973 60 13 14
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Laura Garralos és la persona responsable / dinamitzadora.