Punt TIC - Biblioteca Josep Lladonosa i Pujol

Pl. Peretó, 1 25125 Alguaire
Tel: 973 75 68 16
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Norma Soldevila Hortet és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic