Punt TIC - Biblioteca Jaume Vila i Pascual

C/ Major, 51 08790 Gelida
Tel: 93 779 28 09
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina117 és la persona responsable / dinamitzadora.