Punt TIC - Biblioteca Carles Cardó

C/ de Sant Pere, 2 43800 Valls
Tel: 977 63 60 12
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Angels Martínez és la persona responsable / dinamitzadora.