Punt TIC - Biblioteca Canyelles

Rda. de la Guineueta Vella, 34 08042 Barcelona
Tel: 93 274 94 74
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.