Punt d'Informació Juvenil - Telecentre

C. Tortosa, 1 43560 Sénia, la
Tel: 977713000
Fax: 977570168
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Roberto és la persona responsable / dinamitzadora.