Punt Òmnia Xarx@ntoni

Calàbria 66 08015 Barcelona
Tel: 937 687 868
Aquest Punt TIC és un Òmnia
Jordi Mateu és la persona responsable / dinamitzadora.