PIJ Castellbisbal

Avinguda de Pau Casals, 16 08755 Castellbisbal
Tel: 93 772 11 17
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Dinamitzador és la persona responsable / dinamitzadora.