PIJ Castellbisbal

Els Costals, Avinguda de Pau Casals, 16, Edifici de la Biblioteca 08755 Castellbisbal
Tel: 93 772 11 17
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Dinamitzador és la persona responsable / dinamitzadora.