La Barraka

C/ Montagut, s/n 08398 Santa Susanna
Tel: 937677704
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Neus Pujol Isidro és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

3 ordinadors disponibles.