El Mirador

Plaça del Mirador, s/n 08211 Castellar del Vallès
Tel: 937144040
Aquest Punt TIC és un Programari Lliure
Carlos Núñez Castro és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

22 ordinadors disponibles.