CIES Nivell 10 (Centre d’Iniciatives Econòmiques de Sitges Nivell 10)

Carrer Gabriel Pallarés, 12 08870 Sitges
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Àngels Torres Ramos és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

8 ordinadors disponibles.