Cercle Jove

Plaça de l'Ajuntament, 1 17430 Santa Coloma de Farners
Tel: 972 87 79 38
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Jordi Tornes Bes és la persona responsable / dinamitzadora.