Centre Social Sant Joan Baptista

C. Torre Esport, s/n 08789 Torre de Claramunt, la
Tel: 93 801 34 56
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Manel Martínez és la persona responsable / dinamitzadora.