Centre d'activitats Roses

Gran Via Pau Casals, 39-45 17480 Roses
Tel: 972 15 08 88
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Jordi Abadal i Cortada és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic