Can Carner

C. Joies 11-13 08180 Moià
Tel: 93 830 14 18
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Bet Pascual Carrasco és la persona responsable / dinamitzadora.