Biblioteca Pública Municipal de Soses

Plaça Ajuntament, 3 25181 Soses
Tel: 973 79 72 17
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Clara Plaza Casals és la persona responsable / dinamitzadora.