Punt TIC - Biblioteca Pública de Salt Iu Bohigas

C/ Sant Antoni, 1 17190 Salt
Tel: 972 24 03 22
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic