Joana Barbany

Joana Barbany
Publicat el 18/02/2019
0
Entrevista a Joana Barbany, directora de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya des del passat mes de juny de 2018.
Subscriure a Joana Barbany