Punt TIC de Lliçà de Vall

Carrer del Bosc, 1 08185 Lliçà de Vall
Tel: 93 844 53 80
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Sandra Navarrete i Fernández és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

6 ordinadors disponibles.