Biblioteca Sant Quintí

Carrer Pi i Margall, 7 08777 Sant Quintí de Mediona
Tel: 93 899 81 52
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina259 és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

2 ordinadors disponibles.