Centre Cívic del Bon Pastor

C. Dr. Barraquer, 1 17600 Figueres
Tel: 972 67 42 49
Fax: 972 67 35 84
Aquest Punt TIC és un Òmnia
Estefania és la persona responsable / dinamitzadora.